Walk the Talk

  • Time:vrijdag, 23 juni 2017 08:00

In het Outsouring Magazine 03-2017 is mijn laatste artikel gepubliceerd. In dit artikel leg ik stapsgewijs uit hoe je een ecosysteem opzet. Veel leesplezier.”

In previous articles (in Dutch) I have explained what the preconditions are when implementing and managing an IT ecosystem. I believe that the ecosystem is a maturity step within the vendor management competence.

Polderen binnen het ICT ecosysteem

  • Time:donderdag, 11 mei 2017 09:00

Binnen de Nederlandse cultuur is het normaal om veelvuldig met elkaar te overleggen omwille van het draagvlak. Ook binnen een ecosysteem is dat belangrijk. Wat ik zie is dat er door gebrek aan interne afstemming de externe communicatie niet eenduidig is.

Roadmap voor een ICT ecosysteem

  • Time:vrijdag, 24 maart 2017 09:00

Als je in het vorige artikel alle voorwaarden hebt kunnen aankruisen ben je klaar voor de volgende stap in het professionaliseren van de competentie "leveranciersmanagement". Je bent klaar voor een ICT ecosysteem.