Roadmap voor een ICT ecosysteem

  • Time:vrijdag, 24 maart 2017 09:00

Als je in het vorige artikel alle voorwaarden hebt kunnen aankruisen ben je klaar voor de volgende stap in het professionaliseren van de competentie "leveranciersmanagement". Je bent klaar voor een ICT ecosysteem.

Ik zal jullie stapsgewijs meenemen in de te nemen stappen om te komen tot een ICT ecosysteem. De stappen worden beschreven vanuit een praktische aanpak. Ik ga ervan uit dat jullie al voldoende modellen en processen in huis hebben. Governance Masters houdt zich voornamelijk bezig met het toepasbaar maken van deze modellen om zo voor de klanten het verschil te maken.

Het stappenplan ziet er in het kort als volgt uit:

  • schoenenWie mag er deelnemen aan het ICT ecosysteem?
  • Definieer de intenties van het ecosysteem
  • Stel een gezamelijk doel
  • Spreek af hoe je je gedraagt binnen het ecosysteem
  • Begin met een schone lei !!
  • Wanneer is goed, goed genoeg?

Hieronder worden de zes stappen verder toegelicht. Governance Masters is altijd bereid om deze stappen persoonlijk toe te lichten. We komen graag bij u langs.

Ad 1. Wie mag er deelnemen aan het ICT ecosysteem?

Om de informatievoorziening (run & maintain en change) efficiënt en effectief te kunnen leveren is het belangrijk om juist die partijen die er toe doen te groeperen. Veel organisatie hebben tientallen ICT leveranciers. Je kunt ze niet allemaal dezelfde type relatie aanbieden en dat is ook helemaal niet nodig. Slechts die partijen die voor jou het verschil maken in de informatievoorziening moet je selecteren voor het ICT ecosysteem. Vaak zit daar software leverancier(s), de bouwende (change) partij(en) en de beherende (run & maintain) partij(en) in. Je kunt ook het percentage van het IT budget (wallet share) gebruiken als differentiator. Uiteindelijk is het belangrijk dat je die partijen selecteert die voor jou het verschil kunnen uitmaken bij het uitvoeren van de ICT strategie. Probeer het aantal partijen wel klein te houden. Ik maak betere en snellere besluiten met een klein aantal. Een ICT ecosysteem met 5 tot 8 partijen is ideaal.

Ad 2. Wat zijn de intenties van het ecosysteem?

Benoem deze specifiek. Vaak zie je dat het aspect ‘betere samenwerking’ een van de intenties zijn. Daarnaast is ook ‘innovatie’ een vaak genoemde intentie van het ecosysteem. Maar ook het vergroten van de efficiëntie en effectiviteit van de informatievoorziening. Vroeger zag je natuurlijk bovenaan het lijstje ‘kostenbesparing’ staan. Ik hoop nu dat jullie zover zijn om die term te vervangen voor ‘waarde creatie’. Laat aan alle betrokken duidelijk weten waarom je het ecosysteem gaat bouwen.

Ad 3. Stel een gezamenlijk doel.

Om het zo concreet mogelijk te maken is het goed om per jaar gezamenlijk een doel te definiëren als ecosysteem. Wat ga je als groep het komende kalenderjaar/periode bereiken? Zijn het basale zaken zoals het opruimen van achterstallig onderhoud (n-1 policy implementatie) of het verlagen van het aantal prioriteit 1 incidenten? Ecosystemen die al verder zijn definiëren doelen die direct bijdragen aan de ICT strategie waardoor er een soort co-creatie ontstaat. Ecosystemen die het meest volwassen zijn hebben doelen waarbij de concurrentiepositie van de klant wordt verbeterd door de inzet van ICT. In ruil daarvoor draagt de klant bij aan het verbeteren van de propositie van de leveranciers. Een soort ‘launching customer’ waarbij de klant het voordeel krijgt van ‘first user’ en de leverancier een nieuwe klantcase of nog beter een ambassadeur krijgt. Voor dit laatste heeft de klant wel de positie van ‘customer of choice’ bemachtigd bij de leveranciers binnen het ecosysteem.

Ad 4. Hoe gedraag je je?

Binnen een ecosysteem staat samenwerken centraal. We weten inmiddels dat samenwerken niet vanzelf gaat, je moet iets extra’s doen. Bij samenwerken hoort ook je samen gedragen. Ik heb ervaren dat het afspreken van een aantal gedragingen binnen het ecosysteem het samenwerken sterk bevordert. Vaak zijn deze gedragingen open deuren maar als je ze niet expliciet afspreekt kun je elkaar daar in een later moment ook niet op aanspreken. Als eerste noem ik ‘walk the talk’. Kom je afspraken na en ben helder in wat je doet. Ik zie te vaak dat actiepunten worden doorgeschoven naar een volgend overleg. Hou daar mee op en wordt een betrouwbare partner. Als tweede gedraging noem ik ‘responsibility’. Neem je verantwoordelijk als schakel binnen de keten van de informatievoorziening. Zodra er meerdere parijen betrokken zijn bij de dienstverlening wordt het lastig om eigenaarschap aan te wijzen. Dit moet ophouden. Verantwoordelijkheid nemen betekent niet dat je ook alles zelf moet doen, je bent het aanspreekpunt binnen het ecosysteem voor een bepaalde actie. Als derde gedraging noem ik ‘authentic communication’ waarbij de essentie bestaat uit het met elkaar praten in plaats van over elkaar. Omwille van de samenwerking is het cruciaal om in dialoog te blijven met elkaar. Ik merk dat zowel binnen de organisatie van de leveranciers en die van de klant veel over elkaar wordt gesproken, zeker bij verstoringen van de ICT dienstverlening. Binnen het ecosysteem is het belangrijk om juist met elkaar in gesprek te gaan zodat de transparantie gewaarborgd blijft. Er is immer als genoeg ruis. De vierde en laatste gedraging is ‘delivery excellence’. Zaken in één keer goed doen is juist één van de positieve opbrengsten van een ICT ecosysteem. Voor alle partijen binnen het ecosysteem blijft leveren van kwaliteit, ook vanuit de klant, een belangrijke gedraging.

Ad 5. Schone lei.

clean slateWe weten dat binnen een relatie het belangrijk is om dingen achter je te kunnen laten. Ook binnen het ICT ecosysteem is dat punt van belang. Ik noem het ‘Clean the Slate’ waar je eigenlijk hardop tegen elkaar zegt met een schone lei verder door te gaan. Binnen het ICT domein zullen er altijd verstoringen optreden binnen Run & Maintain en Transform van de ICT diensten. Een belangrijke kwaliteit van het ICT ecosysteem is dat de leden pijnpunten achter zich kunnen laten. Belangrijk is dat er binnen het ICT ecosysteem naar voren wordt gekeken met de belangrijke lessen vanuit het verleden. Het maar blijven benoemen van de fouten uit het verleden remt de kwaliteit van het heden. Ik adviseer dan ook om ‘clean the slate’ als separaat agendapunt te hanteren binnen de diverse fasen van de transformatie of binnen het kalenderjaar. Je zult versteld staan van het positieve effect.

Ad 6. Wanneer is goed, goed genoeg?

Maak de progressie van het ICT ecosysteem meetbaar. Zorg ervoor dat je je rapportagestructuur op orde hebt. Alle verplichtingen in de contracten zullen gerapporteerd moeten worden. structuurDat is de basis waarvan ik verwacht dat iedereen dat al op orde heeft. De uitdaging zit hem hoe de werking van het ecosysteem zelf te meten. Je moet dan denken aan eindgebruikerstevredenheid maar net zo belangrijk is de tevredenheid van de regieorganisatie en de accountteams van het ecosysteem. Perceptie wordt waarheid dus het is belangrijk om deze perceptie af te vangen en toe te voegen aan de verschillende dashboards. De factor mens is in hoge mate bepalend voor de werking van het ecosysteem. Belangrijk is dus dat deze factor wordt geïnventariseerd en gebruikt wordt als stuurinstrument. Ik ben bezig met het opstellen van een vragenlijst om de perceptie binnen het ecosysteem uit te vragen en te vertalen naar een dashboard. Organisatie die mee willen draaien in de pilot kunnen zich bij me melden.

Nu dat het ecosysteem gedefinieerd is zal er bepaald moeten worden hoe het ecosysteem gaat interacteren met elkaar. Daar wil ik jullie de volgende keer over bijpraten. Ik ontvang graag feedback over de toegevoegde waarde van het artikel. Zoals jullie merken wordt het vanuit de invalshoek van de praktijk beschreven. Ik hoop dat deze invalshoek aansluit bij jullie behoeften.

 

Met vriendelijke groet,

Arno Gerrits
Governance Masters

Mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
Web: www.governancemasters.nl