waardecreatieWaardecreatie

Het managen van servicelevels blijft noodzakelijk maar tegenwoordig is dat niet meer voldoende. ICT-organisaties moeten zich meer gaan richten op het creëren van businesswaarde. Governance Masters gaat hierin samen met de klant op zoek naar de juiste bepalingen in het contract. Op deze manier wordt het contract faciliterend in plaats van een document in de kast.

Governance Masters pleit ervoor om meer klantgerichte kpi’s op te nemen in de contracten met de leveranciers. Daarnaast is het noodzakelijk om in een ‘multi sourced’ omgeving de bedrijfsketens ook door de contracten te kunnen zien en volgen.

 

Het ICT-ecosysteem

Governance Masters heeft ruime ervaring met het opzetten en begeleiden van ICT-ecosystemen. Het hebben van een onderscheid tussen ICT-leveranciers en de ICT-partners is hierin essentieel. Samenwerking tussen de ICT-partners is van groot belang voor zowel de ICT-diensten als de projecten. Een van de middelen welke Governance Masters inzet is het opzetten van een samenwerkingsoverleg met de belangrijkste ICT-partners waardoor de relatie wordt veranderd in een partner model waarin de klant een meer gelijkwaardigere rol aanneemt. Dit overleg wordt bepalend in het gezamenlijk afstemmen van de toegevoegde waarde van de ICT-partners t.b.v. de business strategie.

 

Het feitenrelaas

FeitenrelaasEen van de uitgangspunten bij het besturen van de ICT-leveranciers is het op orde hebben van de feiten. Het standaardiseren van rapportages en dashboards is cruciaal in deze. Veel klanten hebben hun ICT-landschap verdeeld over meerdere leveranciers. Om een uitspraak te kunnen doen over de gehele keten moeten de afzonderlijke rapportages op elkaar worden afgestemd.

Ook de dashboards moeten uniform zijn om het management in staat te stellen te sturen en te komen tot het vooraf gedefinieerde en overeengekomen resultaat. Zeker indien de klant vestigingen heeft in meerdere landen, is deze uniformiteit van groot belang. Governance Masters pleit voor transparantie naar de ICT-leveranciers toe. Het plaatsen van de rapportages, gespreksverslagen, contracten en dashboards op een gedeelde plek met de leverancier creëert een ‘single source of the truth’.

 

Bend the Spend

kostenreductieGovernance Masters is eveneens bekwaam in het uitvoeren van besparingsprogramma’s. Een contract waar al twee jaar niet naar gekeken is, is een te duur contract. Via een bewezen aanpak worden de contracten doorgelicht door Governance Masters en wordt er samen met de leverancier bepaalt waar en in welke mate de kosten verlaagd kunnen worden. Dit om een zo optimaal mogelijke besparing te realiseren.